Advokátska kancelária

JUDr. Stopka, JUDr. Cisarík s.r.o.

 

TELEFÓN

+421  41 433 32 80

+421  41 432 20 00

+421  905 895 959 JUDr. Stopka

+421  915 814 116  JUDr. Cisarík

SÍDLO

Potočná 2835/1A

Čadca 022 01

E-MAIL

stopka@advokaticadca.sk

cisarik@advokaticadca.sk

Napíšte nám

Občianske právo

 

 

Obchodné právo

 

 

Trestné právo

 

 

     Všetky informácie publikované na tejto webovej stránke podliehajú právnej ochrane v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (Autorský zákon). Za správnosť informácii publikovaných na tejto stránke nezodpovedáme.

     Ktorýkoľvek návštevník našej stránky, ktorý poskytne svoje osobné údaje našej advokátskej kancelárii je uzrozumený s tým, že informácie poskytnuté našej advokátskej kancelárii budú spracované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov). Predmetné osobné údaje sú spracované za účelom efektívneho poskytovania právnych služieb, pričom naša kancelária nie je oprávnená ich poskytnúť tretím osobám bez súhlasu klienta.

 

 

 

 

 

V tejto kategórii nie je žiadny článok.