Kontakt pre média

     Pre mediálne účely je potrebné vyplniť formulár s konkrétne uvedenou požiadavkou na zodpovedanie problému alebo témy, pričom je nevyhnutné uviesť i konečný dátum, do ktorého žiadate tému spracovať.

Telefón

+421  41 433 32 80

+421  41 432 20 00

+421 905 895 959  JUDr. Stopka

+421  915 814 116   JUDr. Cisarík

 

 

E-mail

stopka@advokaticadca.sk

cisarik@advokaticadca.sk

 

 

 

Kontaktný formulár pre média