O nás

     Profesionalita, ktorú ponúkame v našej kancelárii Vám zaručuje maximálnu spokojnosť pri riešení Vašich právnych problémov. Ponúkame Vám pomoc založenú na bohatých skúsenostiach s početnými úspechmi pri zastupovaní klientov. Prax založená na detailnom zameraní sa na každý jednotlivý prípad je našou samozrejmosťou. Zaručujeme Vám poskytnutie kvalitných služieb založených na dlhoročnom štúdiu rozmanitých právnych problémov, s ktorými sa dennodenne stretávate a s ktorými Vám radi pomôžeme.

   

      Do našej kancelárie dennodenne prichádzajú ľudia hľadajúci pomoc v pre nich zdanlivo nevyriešiteľných právnych problémoch. Či už podnikatelia na pokraji bankrotu s nezaplatenými faktúrami, mamičky, ktorým ich bývalí manželia neplatia výživné na deti či ľudia predávajúci svoju nehnuteľnosť, ktorí sa chcú vyhnúť problémom pri prevode ich majetku. To všetko sú príklady ľudí, ktorí u nás hľadajú pomoc pri svojich problémoch v právnej oblasti a ktorým sme úspešne pomohli a dennodenne pomáhame.

     Snažíme sa poskytnúť klientom právne poradenstvo takým spôsobom, aby výsledné riešenie ich právneho problému bolo pre nich čo najpriaznivejšie, v rámci právnych limitov, ktoré nám platné právo poskytuje. V našej kancelárii sa primárne venujeme právu obchodnému, občianskemu a trestnému, nakoľko s agendou týchto odvetví práva sa zaoberáme každý deň pri riešení právnych problémov klientov. Poradenstvo poskytované v našej advokátskej kancelárii pramení z bohatých skúseností pri poskytovaní právneho poradenstva. Vzťahy s našimi klientmi sú založené na dlhodobej spolupráci a snahe o otvorený prístup k riešeniu každého jedného ich problému.

     Pomôžeme Vám orientovať sa v spleti paragrafov a vyriešime Váš problém k Vašej spokojnosti v súlade s našim heslom “Právny problém? Žiadny problém...” Maximálna spokojnosť našich klientov s našimi službami je pre nás to najdôležitejšie, a preto robíme všetko, aby sme Vám vyšli v ústrety a pomohli Vám pri riešení Vašich problémov. Poskytneme Vám kvalitnú právnu pomoc komplexného charakteru so zárukou rýchlosti, flexibility, diskrétnosti, spoľahlivosti a erudovanosti. Vďaka tomu sa mnohí spokojní klienti k nám opätovne vracajú, čo pre nás predstavuje to najväčšie zadosťučinenie.

Spolupráca

    Pri našej práci spolupracujeme s viacerými exekútorskými a notárskymi úradmi, správcami konkurznej podstaty, prekladateľmi a tlmočníkmi, znalcami, daňovými poradcami a inými špecialistami.

     Nakoľko právne služby poskytujeme primárne na území Slovenskej republiky, spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami v zahraničí, čím Vám vieme uľahčiť riešenie Vašich právnych problémov s medzinárodným prvkom.

Elektronický podpis

     Snahou našej kancelárie je vyčerpať všetky možnosti, ktoré nám ponúka elektronizácia verejnej správy, a preto využívame zaručený elektronický podpis (ZEP). Vďaka ZEPu vieme poskytnúť naše právne služby podstatne rýchlejšie a efektívnejšie.

Ak Vás zaujíma, v akých oblastiach práva poskytujeme právne služby a právne poradenstvo, kliknite

V prípade, že neviete, ako vyriešiť Vaše právne problém, kontaktujte nás prosím