Dedičské právo

V rámci dedičského práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach ako i pri mimosúdnych rokovaniach
  • vyhotovovanie a posúdenie zmlúv resp. iných dokumentov
  • spísanie závetu
  • spísanie listín o vydedení
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky dedičského práva

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte