Právne služby pre Vás

Sme advokátska kancelária poskytujúca právne služby na území celej Slovenskej republiky

Naše služby

Poskytujeme právne služby vo všetkých právnych oblastiach

Občianske právo

Upravuje právo vo vzťahu k občanovi, a to najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo.

Obchodné právo

Upravuje právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti.

Trestné právo

Určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia.

Chcem právnu radu

Poskytujeme vám jedinečnú možnosť položiť nám bezplatne otázky na vaše právne problémy.

Aktuality

zo sveta práva

Ako ušetriť 50 % na súdnom poplatku.

Komplexné právne služby pre partnerov verejného sektora

Uvažujete o osobnom bankrote?

Úskalia dohody o vyporiadaní BSM

Možnosti zapretia otcovstva

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do OR

Referencie

Táto advokátska kancelária ma zastupovala pred súdom. Služby mi boli poskytnuté na vysoko odbornej úrovni. Advokáti tejto advokátskej kancelárie majú evidentne bohaté praktické skúsenosti, čo bolo vidno na pojednávaniach. Ak sa niekedy ocitnem opäť v zložitej situácii viem, na koho sa obrátiť.

Peterpodnikateľ

S právnym poradenstvom som bola veľmi spokojná.Advokát v tejto advokátskej kancelárii mi odpovedal na moje otázky v zrozumiteľnej forme, pričom mi vysvetlil viaceré ustanovenia zákona, ktoré sa vzťahovali na môj prípad. Bola to správna voľba.

Janaúčtovníčka

Náš tím

V našej advokátskej kancelárii vám poskytnú právne služby títo advokáti

JUDr. Miroslav Stopka

advokát

JUDr. Ľubomír Cisarík

advokát

JUDr. Linda Cisaríková Stopková

advokátka

Kontakt

Ako nás môžete kontaktovať

E-mail
stopka@advokaticadca.sk
Telefón
+421 41 43 22 000
Pondelok - Piatok
Od 7:00 do 16:00