Kto sme

 Profesionalita, ktorú ponúkame v našej kancelárii Vám zaručuje maximálnu spokojnosť pri riešení Vašich právnych problémov. Ponúkame Vám pomoc založenú na bohatých skúsenostiach s početnými úspechmi pri zastupovaní klientov. Prax založená na detailnom zameraní sa na každý jednotlivý prípad je našou samozrejmosťou. Zaručujeme Vám poskytnutie kvalitných služieb založených na dlhoročnom štúdiu rozmanitých právnych problémov, s ktorými sa dennodenne stretávate a s ktorými Vám radi pomôžeme.

Občianske právo

Upravuje právo vo vzťahu k občanovi, a to najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo.

Obchodné právo

Upravuje právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti.

Trestné právo

Určuje, čo je trestným činom, vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia.

Snažíme sa poskytnúť klientom právne poradenstvo takým spôsobom, aby výsledné riešenie ich právneho problému bolo pre nich čo najpriaznivejšie, v rámci právnych limitov, ktoré nám platné právo poskytuje. V našej kancelárii sa primárne venujeme právu obchodnému, občianskemu a trestnému, nakoľko s agendou týchto odvetví práva sa zaoberáme každý deň pri riešení právnych problémov klientov. Poradenstvo poskytované v našej advokátskej kancelárii pramení z bohatých skúseností pri poskytovaní právneho poradenstva. Vzťahy s našimi klientmi sú založené na dlhodobej spolupráci a snahe o otvorený prístup k riešeniu každého jedného ich problému.

Pomôžeme Vám orientovať sa v spleti paragrafov a vyriešime Váš problém k Vašej spokojnosti v súlade s našim heslom “Právny problém? Žiadny problém...” Maximálna spokojnosť našich klientov s našimi službami je pre nás to najdôležitejšie, a preto robíme všetko, aby sme Vám vyšli v ústrety a pomohli Vám pri riešení Vašich problémov. Poskytneme Vám kvalitnú právnu pomoc komplexného charakteru so zárukou rýchlosti, flexibility, diskrétnosti, spoľahlivosti a erudovanosti. Vďaka tomu sa mnohí spokojní klienti k nám opätovne vracajú, čo pre nás predstavuje to najväčšie zadosťučinenie.

Spolupráca

Pri našej práci spolupracujeme s viacerými exekútorskými a notárskymi úradmi, správcami konkurznej podstaty, prekladateľmi a tlmočníkmi, znalcami, daňovými poradcami a inými špecialistami.

Nakoľko právne služby poskytujeme primárne na území Slovenskej republiky, spolupracujeme s viacerými advokátskymi kanceláriami v zahraničí, čím Vám vieme uľahčiť riešenie Vašich právnych problémov s medzinárodným prvkom.

Elektronický podpis

Snahou našej kancelárie je vyčerpať všetky možnosti, ktoré nám ponúka elektronizácia verejnej správy, a preto využívame zaručený elektronický podpis (ZEP). Vďaka ZEPu vieme poskytnúť naše právne služby podstatne rýchlejšie a efektívnejšie.

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov