Exekučné právo

V rámci exekučného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

  • podávanie návrhov na začatie exekučného konania a ďalších návrhov v exekučnom konaní
  • zastupovanie klientov v exekučnom konaní
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky exekučného práva

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte