Konkurzné právo

V rámci konkurzného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

  • podávanie prihlášok do konkurzného konania
  • podávanie prihlášok do reštrukturalizačného konania
  • zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní
  • zastupovanie veriteľov v reštrukturalizačnom konaní
  • zastupovanie klientov v konaniach vyvolaných a súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou
  • vyhotovovanie a posúdenie návrhu na oddlženie
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte