Občianske právo

V rámci občianskeho práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
 • vyhotovovanie a posúdenie zmlúv resp. iných dokumentov
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov pri vymáhaní ich nárokov na náhradu škody a pri vymáhaní nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom zabezpečovania záväzkov zmluvných strán
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom postúpenia a predaja pohľadávok
 • zastupovanie klientov pri zužení, zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie klientov pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klientov pri ochrane vlastníckeho práva
 • zastupovanie klientov pri určovaní neplatnosti právnych úkonov
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • založenie občianskeho združenia
 • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky občianskeho práva

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte