Právo nehnuteľností

V rámci práva nehnuteľností poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
 • zastupovanie klientov pri ochrane vlastníckeho práva
 • zastupovanie klientov pri zrušení a vyporiadaní podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klientov pri určovaní neplatnosti právnych úkonov
 • poskytovanie právneho poradenstva pri správe bytových domov
 • vyhotovovanie a posúdenie zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností resp. iných dokumentov
 • zriaďovanie a výmaz vecných bremien, záložných práv a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
 • zastupovanie klientov v stavebnom a územnom konaní
 • zastupovanie klientov pri dražbách nehnuteľností
 • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky práva nehnuteľností

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte