Správne právo

V rámci správneho práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
  • zastupovanie klientov pri súdnom preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov
  • zastupovanie klientov v priestupkových konaniach
  • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
  • zastupovanie klientov v stavebnom a územnom konaní
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky správneho práva

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte