Trestné právo

V rámci trestného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 

  • obhajoba obvineného a obžalovaného v celom trestnom konaní
  • pravidelné konzultácie s klientmi vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody
  • zastupovanie klienta pri uzatváraní dohody o vine a treste
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatnenie ich nárokov na náhradu škody
  • vyhotovovanie podaní v trestnom konaní
  • vyhotovovanie trestných oznámení a následná právna pomoc
  • vyhotovovanie sťažností proti uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky trestného práva

V prípade záujmu o niektorú z našich služieb nás prosím kontaktujte