Exekučné právo

V rámci exekučného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

  • podávanie návrhov na začatie exekučného konania a ďalších návrhov v exekučnom konaní
  • zastupovanie klientov v exekučnom konaní
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky exekučného práva

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov