Kontakt pre média

 Pre mediálne účely je potrebné vyplniť formulár s konkrétne uvedenou požiadavkou na zodpovedanie problému alebo témy, pričom je nevyhnutné uviesť i konečný dátum, do ktorého žiadate tému spracovať.

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov