Občianske právo

V rámci občianskeho práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
 • vyhotovenie a posúdenie zmlúv resp. iných dokumentov
 • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov pri vymáhaní ich nárokovna náhradu škody a pri vymáhaní nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom zabezpečovania záväzkov zmluvných strán
 • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom postúpenia a predaja pohľadávok
 • zastupovanie klientov pri zužení, zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie klientov pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klientov pri ochrane vlastníckeho práva
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • založenie občianskeho združenia
 • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky občianskeho práva

 

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov