Právo nehnuteľností

V rámci práva nehnuteľností poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach

zastupovanie klientov pri ochrane vlastníckeho práva

zastupovanie klientov pri zrušení a vyporiadaní podielového a bezpodielového spoluvlastníctva

zastupovanie klientov pri určovaní neplatnosti právnych úkonov

poskytovanie právneho poradenstva pri správe bytových domov

vyhotovovanie a posúdenie zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností resp. iných dokumentov

zriaďovanie a výmaz vecných bremien, záložných práv a iných vecných práv k nehnuteľnostiam

zastupovanie klientov v katastrálnom konaní

zastupovanie klientov v stavebnom a územnom konaní

zastupovanie klientov pri dražbách nehnuteľností

ďalšie rozsiahle spektrum problematiky práva nehnuteľností

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov