Rodinné právo

V rámci rodinného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
  • vyhotovovanie: návrhov na rozvod, návrhov na zverenie dieťaťa do výchovy a starostlivosti a úpravu styku, návrhov na zvýšenie a zníženie výživného, návrhov na zrušenie a vyporiadanie BSM, iných návrhov z rodinného práva  
  • vyhotovovanie a posúdenie zmlúv resp. iných dokumentov z rodinného práva
  • vyhotovovanie a posúdenie rodičovských dohôd
  • zastupovanie klientov pri zúžení, zrušení a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
    poskytovanie právneho poradenstva ohľadom určenia a zapretia otcovstva
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky rodinného práva

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov