Správne právo

V rámci správneho práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
  • zastupovanie klientov pri súdnom preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov
  • zastupovanie klientov v priestupkových konaniach
  • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
  • zastupovanie klientov v stavebnom a územnom konaní
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky správneho práva

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov