Trestné právo

V rámci trestného práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

  • obhajoba obvineného a obžalovaného v celom trestnom konaní 
  • pravidelné konzultácie s klientmi vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody
  • zastupovanie klienta pri uzatváraní dohody o vine a treste
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní a uplatnenie ich nárokov na náhradu škody
  • vyhotovovanie podaní v trestnom konaní
  • vyhotovovanie trestných oznámení a následná právna pomoc
  • vyhotovovanie sťažností proti uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky trestného práva

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov