Živnostenské právo

V rámci živnostenského práva poskytujeme našim klientom komplexné právne služby, najmä:

  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach
  • súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • poskytovanie právneho poradenstva pri ohlásení voľnej, remeselnej a viazanej živnosti v súvislosti so začatím podnikania
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s ustanovením zodpovedného zástupcu resp. s jeho zmenou
  • poskytovanie právneho poradenstva pri oznamovaní zmien zapísaných údajov na živnostenský register
  • poskytovanie právneho poradenstva pri pozastavení prevádzkovania živnosti a pri ukončení živnostenského podnikania
  • podávanie podaní do obchodného registra a do živnostenského registra v elektronickej forme
  • poskytovanie právneho poradenstva a asistencia pri vyžiadaní výpisov zo živnostenského registra
  • zastupovanie klientov pred obchodným registrom, živnostenským úradom či daňovým úradom
  • ďalšie rozsiahle spektrum problematiky živnostenského práva

Kontaktujte nás

Je potrebné vyplniť formulár s konkrétne položenou otázkou

Vaše osobné údaje budú použité výlučne pre účely zodpovedania vašej otázky. Zásady spracovania osobných údajov